Ayurvedas opprinnelse


"Sykdommer som forårsaker frykt hos alt levende har oppstått, så fortell meg Herre Gud, hva som er riktig fremgangsmåte for (deres) helbredelse"


Da Lord Indra hadde sett den store vismanns vide intelligens, ble Ayurveda overlevert i ham i få ord.
(Charaka Smhita, Kap. 1:18)


Ordet Ayurveda kan oversettes på minst tre forskjellige måter: "kunnskap om livet", "vitenskapen om et langt liv" og "Kunsten å leve". Dette innebærer at Ayurveda konsentrerer sine aktiviteter omkring "helse", dette begrepet som er så vanskelig å manifistere. Ayurveda har som mål å lære mennesker hvordan man unngår sykdom istedenfor å vente på at sykdom skal utvikle seg før man starter en behandling.

Det stadig økende tempoet i arbeidslivet og informasjonsmengden som sendes hastig rundt om i verden, forandrer vår livsstil og er ofte til skade for vår fysiske, mentale og åndelige helse. Du kan bruke Ayurveda til å gjenopprette balansen i livet ditt ved å merke deg det du oppnår gjennom kosthold, arbeid, friditdsaktiviteter og forhold til mennesker og hvordan dette påvirker din ulike konstitusjon. Ayurvedas helse- og sykdomsteorier er enkelt formulert og kan forståes av nesten alle.

Ayurveda lærer oss selvinnsikt og selvoppdragelse: Vi oppmuntres til å lære hvem vi er, hvordan vi holder oss friske og hvorfor vi blir syk, og hvordan vi kan forandre livet vårt, slik at vi kan øke den sunne gleden ved å leve.

Ayurveda er en livsvitenskap som fokuserer på de subtile energier ved alt, ikke bare i levende og døde ting, men også i våre tanker, følelser og handlinger. Vi har alle en konstitusjon som er basert på et spesielt forhold mellom de tre fundamentale og vitale energier, eller doshaer. På sanskrit kalles disse Vata, Pitta og Kapha. De avgjør hva som blir din helse, og bestemmer

hvordan du responderer på verden rundt deg.


I Ayurveda er dårlig helse forbundet med forstyrrelser av kroppens Vata, Pitta og Kapha. For en som er trenet i å praktisere dette, vil kroppens signaler og symptomer indikere hvilken av doshaene som er i ubalanse. Økende uttørring kan f.eks. bety at Vata er forstyrret, økende hete kan f.eks. bety at Pitta er forstyrret, og når du føler deg tung kan det ha sammenheng med at Kapha er forstyrret. Uansett hvilke symptomer og tegn det er, vil du måtte justere livsstilen din og moderere noen av dine vaner for å få tilbake ditt velbefinnende og din helse.

Copyright © 2014 Beatrice Désirée Rambøl

BEHANDLINGBehandling.html
PRISERPriser.html
KURSKurs.html
PRODUKTERProdukter.html
HVA ER 
AYURVEDA? 
KONTAKT & TimebestillingKontakt.html
OM OSSOM_oss.html
BERØRINGberring.html
ANBEFALINGERanbefalinger.html
GALLERIgalleri.html
HVA ER
KI-TERAPI?hva_er_Ki-terapi.html